Tin tức nổi bật

Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng Giảng viên

Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng Giảng viên

Số lượng vị trí tuyển dụng: 06  Work type: Toàn thời gian Location: My Dinh 1, Nam Tu Liem, Ha Noi Chúng tôi tìm kiếm những giảng viên có ý chí phấn đấu và ước nguyện vươn ra thế giới hãy hướng về Trường Đại học Việt Nhật và cùng nhau xây dựng một trường […]

Thông tin tuyển dụng

FACEBOOK BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ