izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort escort izmir

antalya escort izmir escort bayan bursa escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayanlar

Tin Đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế – Sứ mệnh và đặc sắc của ĐHQGHN

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế – Sứ mệnh và đặc sắc của ĐHQGHN

Tổng kết đánh giá các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, nhiệm vụ chiến lược – khẳng định uy tín và vị thế của ĐHQGHN

ĐHQGHN tiên phong trong đổi mới Giáo dục và Đào tạo

ĐHQGHN tiên phong trong đổi mới Giáo dục và Đào tạo

Đổi mới công tác đào tạo là công việc đòi hỏi đổi mới tổng thể, căn bản và toàn diện từ cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức và quản lý đào tạo đến tiêu chí và quy trình kiểm tra đánh giá

Sự ưu việt của đào tạo liên kết quốc tế

Sự ưu việt của đào tạo liên kết quốc tế

Một trong những chương trình liên kết quốc tế (LKQT) đầu tiên do đối tác nước ngoài cấp bằng ở Khoa Quốc tế - ĐHQGHN là chương trình Cử nhân Kế toán liên kết với Đại học HELP (Malaysia)...........