Tiềm lực

Giới thiệu

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới với phương thức tổ chức các khóa tập huấn theo ngành dọc; các lớp kỹ năng quản trị đại học cho các bộ lãnh đạo Văn phòng, Ban chức năng, Thủ trưởng/Phó thủ trưởng đơn vị….; các lớp bồi dưỡng tiếng anh cho giảng viên, cán bộ; các lớp kỹ năng giảng dạy bằng tiếng Anh cho giảng viên…..

Nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN: đã xây dựng cổng thông tin thu hút, tuyển dụng nhà khoa học trình độ cao, xây dựng các chương trình hợp tác với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, với Đại học Bách Khoa Paris, với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các chương trình Café giao lưu trao đổi học thuật với các nhà khoa học ĐHQGHN; giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, tham gia vào Chương trình Tây Bắc, góp ý cho chiến lược phát triển ĐHQGHN và Chiến lược KH&CN….

Chế độ chính sách cho công chức, viên chức: Bên cạnh việc thực hiện đúng quy định, ĐHQGHN đã ban hành một số cơ chế thí điểm đãi ngộ, sử dụng nhà khoa học trình độ cáo, các trưởng nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học trẻ có thành tích Nghiên cứu khoa học.