izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort escort izmir

antalya escort izmir escort bayan bursa escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayanlar

Phòng thí nghiệm

PTN Địa chất, Địa kỹ thuật và Ứng phó tai biến

PTN Địa chất, Địa kỹ thuật và Ứng phó tai biến

Khoa Địa chất - Trường Đại học KHTN

Trưởng Phòng: PGS TS Nguyễn Văn Vượng

E-mail: vuongnv@vnu.edu.vn

PTN Khoa học vật liệu

PTN Khoa học vật liệu

Trung tâm Khoa học vật liệu - Trường Đại học KHTN

Giám đốc: PGS TS Lê Văn Vũ

E-mail: levanvu@hus.edu.vn

PTN Địa chất – Môi trường và thích ứng Biến đổi khí hậu

PTN Địa chất – Môi trường và thích ứng Biến đổi khí hậu

Khoa Địa chất, Trường Đại học KHTN

Địa chỉ: Phòng 502, nhà T2

334 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

PTN Phân tích Môi trường

PTN Phân tích Môi trường

Khoa Môi trường, Trường Đại học KHTN

Trưởng Phòng: PGS TS Nguyễn Xuân Hải

E-mail: hainx@vnu.edu.vn

PTN Hữu cơ Hóa dược

PTN Hữu cơ Hóa dược

Khoa Hóa học - Trường Đại học KHTN

Trưởng Phòng: TS Mạc Đình Hùng

E-mail: macdinhhung@vnu.edu.vn

PTN Công nghệ Micro – Nano

PTN Công nghệ Micro – Nano

Trường Đại học Công nghệ

Trưởng Phòng: GS TS Nguyễn Hữu Đức

E-mail: ducnh@vnu.edu.vn