Nhóm nghiên cứu mạnh

Nhóm nghiên cứu Công nghệ Enzyme và Protein

Nhóm nghiên cứu Công nghệ Enzyme và Protein

Trưởng nhóm: GS. TS . Phạm Tuấn Nghĩa

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Nhóm nghiên cứu  Sóng trong các môi trường đàn hồi

Nhóm nghiên cứu Sóng trong các môi trường đàn hồi

Trưởng nhóm: PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh

Khoa Toán-Cơ-Tin học

Đại học Khoa học Tự nhiên

Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học vật liệu tính toán

Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học vật liệu tính toán

Trưởng nhóm: GS. TS. Bạch Thành Công

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Nhóm nghiên cứu Công nghệ hóa học vật liệu và Năng lượng sạch

Nhóm nghiên cứu Công nghệ hóa học vật liệu và Năng lượng sạch

Trưởng nhóm: GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: luu.vanboi@vnu.edu.vn

Nhóm nghiên cứu Tô pô Đại số

Nhóm nghiên cứu Tô pô Đại số

Trưởng nhóm: GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên

Email: nhvhung@vnu.edu.vn

Nhóm nghiên cứu công tác xã hội và an ninh xã hội

Nhóm nghiên cứu công tác xã hội và an ninh xã hội

Trưởng nhóm: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn