izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort escort izmir

antalya escort izmir escort bayan bursa escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayanlar

Nhóm nghiên cứu mạnh

Nhóm nghiên cứu Tâm lý học lâm sàng

Nhóm nghiên cứu Tâm lý học lâm sàng

Trưởng nhóm: PGS.TS Đặng Hoàng Minh

Trung tâm thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng Tâm lý

Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

Nhóm nghiên cứu Khu vực học

Nhóm nghiên cứu Khu vực học

Trưởng nhóm: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

Email trưởng nhóm: ngocnq@vnu.edu.vn

Nhóm nghiên cứu lịch sử và quan hệ thương mại Châu Á

Nhóm nghiên cứu lịch sử và quan hệ thương mại Châu Á

Trưởng nhóm: PGS.TS Nguyễn Văn Kim

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Nhóm nghiên cứu “Khoa học Phân tích trong môi trường, y – sinh, thực phẩm và ứng dụng”

Nhóm nghiên cứu “Khoa học Phân tích trong môi trường, y – sinh, thực phẩm và ứng dụng”

Trưởng nhóm: GS.TS Phạm Hùng Việt

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và

Phát triển Bền vững (CETASD)Trường ĐHKHTN

Email: phamhungviet@hus.edu.vn