Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám […]

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 theo các vị trí việc làm như sau: 1. Chuyên viên Quản lý và Phát triển đô thị: số lượng 01 2. Chuyên viên Hành chính tổng hợp: số lượng: 01 I. Điều kiện, tiêu […]

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: I. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng 1. Điều kiện chung 1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo […]

Khoa Luật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Khoa Luật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã được ĐHQGHN phê duyệt, Khoa Luật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung 1. Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung như sau: a) Có […]

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tuyển dụng các vị trí như sau: Chuyên viên phòng Đào tạo; Chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ; chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Phát triển; Kế toán viên, Phòng Kế hoạch Tài chính

Thông tin tuyển dụng

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng vị trí Trợ lý Cố vấn trưởng Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên nhân sự Thông báo về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN Thông báo lịch xét tuyển viên chức cua Cơ quan ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực thông báo tuyển dụng viên chức Khoa Luật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kinh thông báo tuyển dụng Điều phối viên chương trình Thạc sỹ Kinh tế biển, Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2016 Viện Công nghệ Thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng trợ lý hành chính chương trình đào tạo thạc sỹ Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên Trung tâm Nghiên cứu Đô thị tuyển kế toán viên Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Lịch sử Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Đo lường và Đánh giá Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện Báo cáo thực trạng giáo dục và đào tạo về tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Thông báo tuyển dụng các Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Quốc tế Pháp ngữ Trường ĐHKT tuyển dụng chuyên viên hành chính – kế toán Trường ĐHKT tuyển chuyên viên Kiểm định chất lượng Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Kinh Tế & Kinh Doanh Quốc tế