Thông tin tuyển dụng

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng

Căn cứ Công văn số 3899/ĐHQGHN-TCCB ngày 14/10/2015 của ĐHQGHN về việc đồng ý phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao tiến hành tuyển dụng viên chức, chi tiết như sau: Tuyển 02 Giảng viên Giáo dục thể chất, chuyên ngành Bóng rổ, Tuyển 01 Giảng viên Giáo dục thể chất, chuyên ngành Thể dục; Tuyển 01 chuyên viên phòng Đào tạo.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên

  Vị trí tuyển dụng: Giảng viên tiếng Anh; Giảng viên tiếng Nga thuộc Khoa NN&VH Nga; Giảng viên tiếng Pháp thuộc Khoa NN&VH Pháp; Giảng viên tiếng Hàn Quốc thuộc Khoa NN&VH Hàn Quốc; Giảng viên tiếng Đức thuộc Khoa NN&VH Phương Tây; Giảng viên tiếng Nhật Bản thuộc Khoa NN&VH Phương Đông. Tiêu […]

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị tuyển kế toán viên

Vị trí, số lượng: 01 kế toán viên. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 09/10/2015 đến hết ngày 06/11/2015 Mô tả công việc: - Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán trong trung tâm; - Tổ chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế […]

Thông tin tuyển dụng

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng vị trí Trợ lý Cố vấn trưởng Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên nhân sự Thông báo về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN Thông báo lịch xét tuyển viên chức cua Cơ quan ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực thông báo tuyển dụng viên chức Khoa Luật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kinh thông báo tuyển dụng Điều phối viên chương trình Thạc sỹ Kinh tế biển, Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2016 Viện Công nghệ Thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng trợ lý hành chính chương trình đào tạo thạc sỹ Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên Trung tâm Nghiên cứu Đô thị tuyển kế toán viên Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Lịch sử Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Đo lường và Đánh giá Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện Báo cáo thực trạng giáo dục và đào tạo về tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Thông báo tuyển dụng các Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Quốc tế Pháp ngữ Trường ĐHKT tuyển dụng chuyên viên hành chính – kế toán Trường ĐHKT tuyển chuyên viên Kiểm định chất lượng Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Kinh Tế & Kinh Doanh Quốc tế