Các đơn vị

Trường Đại học Khoa học  Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nằm trên thủ đô Hà Nội với hơn 100 năm truyền thống xây dựng và phát triển, ngày nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được biết đến như là trường đại học số một của Việt Nam về lĩnh vực khoa học cơ bản......