Recruitment information

(Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch (Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng vị trí Trợ lý Cố vấn trưởng (Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên nhân sự (Tiếng Việt) Thông báo về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN (Tiếng Việt) Thông báo lịch xét tuyển viên chức cua Cơ quan ĐHQGHN (Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN (Tiếng Việt) Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông báo tuyển dụng viên chức (Tiếng Việt) Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực thông báo tuyển dụng viên chức (Tiếng Việt) Khoa Luật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức (Tiếng Việt) Trường Đại học Kinh thông báo tuyển dụng Điều phối viên chương trình Thạc sỹ Kinh tế biển, Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính (Tiếng Việt) Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Viện Công nghệ Thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng trợ lý hành chính chương trình đào tạo thạc sỹ (Tiếng Việt) Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án (Tiếng Việt) Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên Trung tâm Nghiên cứu Đô thị tuyển kế toán viên Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Lịch sử Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Đo lường và Đánh giá Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện Báo cáo thực trạng giáo dục và đào tạo về tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Thông báo tuyển dụng các Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Quốc tế Pháp ngữ Trường ĐHKT tuyển dụng chuyên viên hành chính – kế toán Trường ĐHKT tuyển chuyên viên Kiểm định chất lượng Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Kinh Tế & Kinh Doanh Quốc tế

FACEBOOK ORGANIZERS STAFF