Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Kinh Tế & Kinh Doanh Quốc tế

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN cần tuyển 03 giảng viên công tác tại Khoa Kinh tế &

Kinh doanh Quốc tế. Thông tin chi tiết như sau:

1. Vị trí:

Giảng viên công tác tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, giảng dạy các môn học:

Thương mại điện tử, Quản trị dự án quốc tế, Thương mại quốc tế, Tài chính quốc tế.

2. Số lượng: 03 giảng viên.

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Có học vị Tiến sĩ, hoặc Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở trở lên,

chuyên ngành phù hợp.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.

- Dưới dưới 50 tuổi (tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Tác phong, ngoại hình phù hợp với công tác giảng dạy.

- Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

- Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua Hội đồng đánh giá năng lực.

5. Hồ sơ:

Hồ sơ ứng tuyển nộp bằng bản mềm qua email tuyendung.ueb@vnu.edu.vn , bao gồm:

- Lý lịch khoa học, trong đó nêu rõ: Quá trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, tên đề tài luận án

tiến sĩ, trình độ tiếng Anh; kinh nghiệm công tác; các công trình khoa học; thành tích đặc biệt…

- Bản scan (hoặc ảnh chụp bản gốc/bản công chứng) các văn bằng, bảng điểm cử nhân, thạc sĩ,

tiến sĩ; Quyết định công nhận học vị tiến sĩ và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có).

- Khuyến khích ứng viên gửi kèm các minh chứng về kinh nghiệm công tác, một số công trình

khoa học nổi bật, thành tích đặc biệt… (nếu có).

Ghi chú: Nếu trúng tuyển, ứng viên sẽ được yêu cầu nộp đầy đủ hồ sơ bản cứng theo quy

định trước khi ký kết hợp đồng. Trường không hoàn trả hồ sơ đã nộp.

 Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 30/10/2014, ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ sớm.

 Thông tin liên hệ: Điện thoại: 04.3754.7506 – số máy lẻ 502.

 Email: tuyendung.ueb@vnu.edu.vn