izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort escort izmir

antalya escort izmir escort bayan bursa escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayanlar

Phòng Thí nghiệm Hệ tích hợp thông minh

Trường Đại học Công nghệ

Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Quang Vinh

E-mail: vinhtq@vnu.edu.vn

Các thiết bị chính:

IBM Servers & Storage Systems

Sun Cluster System

Network Analyzer, Logic Analyzer, Spectrum Analyzer;

Phần mềm thiết kế điện tử Mentor Graphics (ModelSim, Leonardo Spectrum, IC Design…)

Phần mềm thiết kế điện tử Synopsys (front-end & back-end)

Phần mềm thiết kế mạch & PCB Altium;

Phần mềm Place & Route của Xilinx (ISE Foundation Tool kit, SDK);

Phần mềm thiết kế & Phát triển các hệ thống nhúng trên cơ sở Vi xử lý ARM.

Phần mềm thiết kế điện tử Cadence.

Các hướng nghiên cứu chính

Thiết kế mạch tích hợp VLSI (FPGA/ASIC)

Hệ thống trên Chip (System-on-Chip), Mạng trên Chip (Network-on-Chip)

Hệ thống Nhúng.

Xử lý Tín hiệu; Xử lý Ảnh.

Mạng và hệ thống truyền dẫn thông minh.

Công nghệ Tri thức (Knowledge Engineering)

An toàn Thông tin (Data and Information Security)

Sản phẩm tiềm năng

Mạch tish hợp với các chức năng theo yêu cầu: H-264 – VNU 2014

Robots

Các giải pháp xử lý ảnh và ứng dụng