izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort escort izmir

antalya escort izmir escort bayan bursa escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayanlar

Phòng Thực nghiệm Ngôn ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ

Email : dhnn@vnu.edu.vn

Hệ thống thiết bị:

Hệ thống phân tích giọng nói CSL Model 4500: thu âm, phát lại, sửa chữa và phân tích.

Hệ thống đo luồng hơi PAS.

Hệ thống đo âm mũi.

Hệ thống đo độ rung thanh đới.

Hệ thống luyện tập nhận diện âm thanh.

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu về Ngữ âm học thực nghiệm.

Các sản phẩm tiềm năng:

Đào tạo các học viên sau đại học về ngữ âm học.

Đào tạo các kỹ thuật về Ngữ âm học…

Đào tạo và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan Ngữ âm học.