izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort escort izmir

antalya escort izmir escort bayan bursa escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayanlar

Phòng Bảo tàng Giống chuẩn Vi Sinh vật

Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học

Trưởng Phòng: PGS.TS. Dương Văn Hợp

E-mail: hopdv@vnu.edu.vn

Các thiết bị chính:

Kính lúp kết nối máy tính (Stemi 2000-C, Carl Zeiss, Đức); Hệ thống kính hiển vi thường (Primo Star) và hiển vi soi nổi kết nối máy tính (Axio, Imager. A2, Carl Zeiss, Đức)

Máy giải trình tự (3100-Avant Genetic Analyzer, Applied Biosystems, Mỹ)

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC 1100 series, Agilent Technologies, Mỹ)

Máy sắc ký khí (7683B series, Agilent Technologies, Mỹ)

Máy real-time PCR (Mastercycler® ep realplex, Eppendorf, Mỹ)

Hệ thống bảo quản tủ lạnh sâu (Nuaire, Mỹ); bảo quản trong nitơ lỏng (Arpege 170, Air Liquide, Pháp); Máy đông khô (Dura-DryTM MP, FTS systems, Mỹ).

Các hướng nghiên cứu chính:

Đa dạng vi sinh vật

Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật

Công nghệ sinh học trên đối tượng vi sinh vật

Phân lập, phân loại, định danh Vi Sinh vật bằng các trang bị các thiết bị hiện đại: máy giải trình tự gen, máy sắc ký lỏng cao áp HPLC, kính hiển vi soi nối Olympus BX51 và nhiều trang thiết bị hiện đại khác.

Các sản phẩm và dịch vụ tiềm năng

Lưu giữ thời gian dài trong môi trường đông khô, đông lạnh chủng giống Vi Sinh vật các loại; Cung cấp chủng giống Vi sinh vật phục vụ nghiên cứu và sản xuất, bao gồm các loại nấm men,vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm sợi…

Hiện nay, có hơn 9.000 chủng vi sinh vật được bảo quản bằng các phương pháp lạnh sâu, nitơ lỏng và đông khô. Trong đó, đặc tính sinh hóa, sinh lý và sinh học phân tử của hơn 2.300 chủng được công bố theo các tiêu chuẩn CABRI

Đào tạo và huấn luyện về Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học.