Nhóm nghiên cứu công tác xã hội và an ninh xã hội

1. Trưởng nhóm

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà; PGS.TS. Trịnh Văn Tùng; PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh;PGS.TS. Hoàng Thu Hương

2. Hướng nghiên cứu: Công tác xã hội và An sinh xã hội

3. Các thành tích nổi bật

Xây dựng và điều hành một Quỹ nghiên cứu khoa học (Khoảng 200 triệu) nhằm phục vụ công tác xây dựng đề cương đấu thầu đề tài, triển khai các hoạt động thảo luận nhóm, sinh hoạt chuyên môn… Bên cạnh đó, nhóm thường xuyên nộp các đề xuất dự án nghiên cứu đến các tổ chức trong và ngoài nước nhằm đấu thầu công khai để huy động kinh phí từ bên ngoài phục vụ nghiên cứu.

Liên kết, làm việc hợp tác với nhiều cấp, bao gồm các Bộ, ban ngành thông qua việc chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học đa dạng từ cấp Nhà nước, cấp Bộ/ ĐHQG, đề tài thuộc quỹ NAFOSTED cũng như các dự án liên kết, hợp tác quốc tế tại nhiều quốc gia (Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada…):

Xây dựng, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn bài giảng, giáo trình Công tác xã hội theo đơn đặt hàng của Cục Bảo trợ xã hội, VNAH,…

Tổ chức các hội thảo quốc tế, các tọa đàm khoa học quy mô lớn.  

Tham gia đào tạo các hệ sau đại học, đại học (chính quy, vừa học vừa làm). Ngoài ra nhóm nghiên cứu tham gia tập huấn về Công tác xã hội và an sinh xã hội cho cán bộ các Sở lao động Thương binh và xã hội.