izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort escort izmir

antalya escort izmir escort bayan bursa escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayanlar istanbul escort

Nhóm nghiên cứu Tô pô Đại số

1. Tên nhóm

Nhóm nghiên cứu Topo Đại số

Trưởng nhóm: GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng - Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN

Email: nhvhung@vnu.edu.vn

2. Các thành viên

PGS. TS. Lê Minh Hà; TS. Trần Ngọc Nam; TS. Võ Thị Như Quỳnh; ThS. Ngô Anh Tuấn; CN. Lưu Xuân Trường.

3. Giới thiệu các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu một số bài toán trong Lý thuyết đồng luân và Lý thuyết bất biến: Giả thuyết về các lớp cầu, Dạng đại số của Giả thuyết về các lớp cầu, Đồng cấu chuyển Singer như một công cụ để nghiên cứu đối đồng điều của đại số Steenrod; Giả thuyết của Singer về tính đơn cấu của đồng cấu chuyển Singer, Giả thuyết về tính đẳng cấu sau một số han chế lần lặp của đồng cấu Squaring; Công cụ chính của nhóm nghiên cứu là Lý thuyết bất biến modular.

4. Giới thiệu các kết quả và sản phẩm khoa học tiêu biểu

Danh mục các bài báo ISI kể từ năm 2000: Nguyễn H. V. Hưng, Spherical classes and the lambda algebra, Trans. Amer. Math. Soc. 353 (2001), 4447-4460; Nguyễn H. V. Hưng and Trần Ngọc Nam, The hit problem for the Dickson algebra, Trans. Amer. Math. Soc. 353 (2001), 5029-5040; Nguyễn H. V. Hưng and Trần Ngọc Nam, The hit problem for the modular invariants of linear groups, Jour. Algebra   246 (2001), 367-384.

5. Danh mục các bài báo ISI trong 5 năm gần đây

1. Gaudens, GéraldSchwartz, Lionel Applications depuisK(Z/p,2) et une conjecture de N. Kuhn. (French) [Mappings from K(Z/p,2) and a conjecture of N. Kuhn] Ann. Inst. Fourier (Grenoble)63 (2013), no. 2, 763–772. 

2. Nguyễn Đ. H. Hải; Schwartz, Lionel Realizing a complex of unstable modules. Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci.87 (2011), no. 5, 83–87.

3. Nguyễn Đ. H. Hải; Schwartz, LionelNam, Tran Ngoc La fonction génératrice de Minc et une "conjecture de Segal'' pour certains spectres de Thom. (French) [Minc's generating function and a "Segal conjecture'' for certain Thom spectra] Adv. Math.225 (2010), no. 3, 1431–1460.

4. Nguyễn Đ. H. Hải; Schwartz, LionelTran, Ngoc Nam Résolution de certains modules instables et fonction de partition de Minc. (French) [Resolutions of certain unstable modules and Minc's partition function] C. R. Math. Acad. Sci. Paris347 (2009), no. 11-12, 599–602.