izmir escort izmir escort bursa escort izmir escort escort izmir

antalya escort izmir escort bayan bursa escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bayanlar

Nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học vật liệu tính toán

1. Trưởng nhóm

GS. TS. Bạch Thành Công

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

2. Hướng nghiên cứu

Nghiên cứu các vật liệu perovskite sắt điện, sắt từ;

Các vật liệu oxide ứng dụng trong chuyển đổi năng lượng;

Lý thuyết các hệ vật điện tử tương quan mạnh;

Lý thuyết các hệ spin thấp chiều.

3. Các phương pháp, mô hình nghiên cứu

Phương pháp nguyên lý ban đầu để tính toán cấu trúc điện tử của vật liệu;

Phương pháp tích phân phiếm hàm, Hàm Green phụ thuộc nhiệt độ để tính toán tính chất nhiệt động của các hệ từ tính sử dụng các mô hình Heisenberg, Ising, Hubbard…

Phương pháp trường trung bình động (Dynamical Mean Field) áp dụng cho hệ điện tử tương quan mạnh trong mô hình Hubbard.

4. Kết quả nghiên cứu chính

30 đề tài, công trình khoa học công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, trong đó 11 công trình trên tạp chí ISI , trong 5 năm gần đây.