Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện Báo cáo thực trạng giáo dục và đào tạo về tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay

 

Dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh” (GDPRTE) do Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN chủ trì đã được UNDP chấp nhận tài trợ nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của VNU trong thực hiện các nghiên cứu chính sách; nâng cao năng lực giảng dạy và cải tiến học liệu về phát triển xanh, mở rộng mạng lưới giữa các trường đại học trong nước và quốc tế; và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Để thực hiện mục tiêu cụ thể trên, dự án sẽ có 3 hợp phần như sau:

Hợp phần 1: Nghiên cứu chính sách dựa trên bằng chứng và đối thoại chính sách 

Hợp phần 2: Giáo dục và đào tạo về BĐKH/Tăng trưởng xanh.

Hợp phần 3: Phát triển thí điểm chương trình phát thải thấp (NAMA) ở Quảng Ninh

Hợp phần 2 của Dự án GDPRTE nhằm nâng cao kỹ năng dạy và học của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, đồng thời phối hợp với các trường đại học đối tác trong việc xây dựng khung chương trình đào tạo sửa đổi và học liệu về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Dự án đang cần tuyển một nhóm chuyên gia tư vấn trong nước đề thực hiện Báo cáo thực trạng Giáo dục và đào tạo về Tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Mục tiêu chung của nhiệm vụ này là nhằm đánh giá thực trạng, xác định các khoảng trống, nhu cầu đào tạo và đề xuất các lựa chọn liên quan đến việc tích hợp các khái niệm, kiến thức và công cụ Tăng trưởng xanh vào các trường đại học của Việt Nam. Kết quả sau khi thực hiện công việc này sẽ được sử dụng vào việc thiết kế và xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo và học liệu, nâng cao năng lực cho giảng viên và nghiên cứu viên cũng như việc triển khai khung chương trình đào về Tăng trưởng xanh tại các trường đại học (chi tiết xem TOR tại đây).

Nhóm chuyên gia tư vấn Thực hiện Báo cáo Thực trạng Giáo dục và đào tạo về tăng trưởng xanh ở Việt Nam, bao gồm: 01 Trưởng nhóm; 01 Thành viên

Các chuyên gia tư vấn nếu quan tâm, xin gửi hồ sơ về địa chỉ:

Văn phòng Ban Quản lý Dự án GDPRTE

Phòng 501, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04 3 7548122

Email: GDPRTE@vnu.edu.vn

Hạn chót nộp Hồ sơ xin dự tuyển: 10:00 sáng, ngày 23/9/2015 (trong giờ hành chính, giờ Hà Nội)

 

GDPRTE