Trung tâm Nghiên cứu Đô thị tuyển kế toán viên

Vị trí, số lượng: 01 kế toán viên.

Thời gian nộp hồ sơTừ ngày 09/10/2015 đến hết ngày 06/11/2015

Mô tả công việc:

- Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán trong trung tâm;

- Tổ chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin liên quan đến công việc phụ trách;

- Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu kế toán cho bộ phận liên quan;

- Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định;

- Chủ trì lập các dự toán và tham gia xây dựng các định mức kinh tế. Kiểm tra việc thực hiện dự toán, định mức chi tiêu, sử dụng tài sản, kinh phí;

- Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả;

- Nghiên cứu, khảo sát và xây dựng các chế độ tài chính, thống kê, kế toán và quy chế, quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các chuẩn mực kế toán;

- Đề xuất ý kiến với lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ kế toán

Tiêu chuẩn chung:

- là công dân Việt Nam có tuổi đời từ đủ 25 đến dưới 35;

- Về trình độ đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành kế toán tài chính;

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 (khung tham chiếu Châu Âu)

- Trình độ tin học: Thành thạo Microsoft office, các phần mềm thuế, kế toán đáp ứng yêu cầu công việc được phân công.

- Kinh nghiệm liên quan:

+ Từ 03 năm kinh nghiệm tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các viện và trung tâm nghiên cứu;

+ Đã tham gia, phụ trách công trách công tác kế toán của các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (Cơ sở, Bộ, Nhà nước).

- Khác:

+ Có sức khỏe tốt

+ Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình

+ Nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định về ngành kế toán

+ Giao tiếp tốt

+ Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân

Hồ sơ xét tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao y giấy khai sinh: 01 bản;

- Bản sao chứng minh nhân dân;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Hình thức tuyển dụng:

Cách 1: Ứng tuyển trực tuyến Tại đây

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Nghiên cứu Đô thị (không chấp nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện) Tầng 2, Nhà G4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc liên hệ với: Ông Hoàng Đình Thiện.   SĐT: 0988 913 727, email: thienhd@vnu.edu.vn để được biết thêm chi tiết