Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

 

Chỉ tiêu và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Tuyển 04 nghiên cứu viên: (Phòng nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng tin học; phòng nghiên cứu điện tử, truyền thông và kỹ thuật máy tính: mỗi phòng 02 người).

* Tiêu chuẩn tuyển 

- Có học vị tiến sĩ các ngành về CNTT-TT, Tin học, Điện tử  – Viễn thông và các ngành liên quan đến Tin học.

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) phục vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) (có chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu). Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Pháp.

- Có khả năng NCKH: Có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISBN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà sản xuất có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.

2. Tuyển viên chức hành chính:

- Ngạch chuyên viên tuyển 02 người: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển, mỗi phòng tuyển 01 người.

- Ngạch kế toán viên tuyển 01 người.

* Tiêu chuẩn tuyển:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng; hoặc tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng

- Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương). Biết tiếng Pháp là một lợi thế.

- Ưu tiên người có bằng Thạc sĩ.

Hình thức tuyển dụng:

Ứng viên quan tâm đến thông tin tuyển dụng có thể ứng tuyển bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Ứng tuyển trực tuyến Tại đây

Cách 2: Gửi hồ sơ (chi tiết hồ sơ xin liên hệ số điện thoại (04) 3 745 0173, số máy lẻ: 369) về Bộ phận Tổ chức Cán bộ, phòng Hành chính – Tổng hợp, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN đến hết ngày 05/12/2015

 

Ban Tổ chức Cán bộ – ĐHQGHN