Hội đồng thẩm định thông qua 06 chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học Việt Nhật

 

Từ ngày 03-10/10/2015, PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN), đã chủ trì các Hội đồng thẩm định 6 chương trình đào tạo (CTĐT) Thạc sĩ của Trường Đại học Việt Nhật gồm Chương trình Kỹ thuật môi trường, Công nghệ Nano, Kỹ thuật hạ tầng, Khu vực học, Chính sách công, và Quản trị kinh doanh. Đây là các CTĐT Thạc sĩ dự kiến bắt đầu khai giảng năm 2016 tại Trường Đại học Việt Nhật. Mỗi Hội đồng thẩm định gồm 8 nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên môn trong và ngoài ĐHQGHN với trách nhiệm thẩm định nội dung của CTĐT theo các quy định. Tham gia các buổi làm việc này còn có lãnh đạo của Ban quản lý Trường Đại học Việt Nhật (BQL ĐHVN) và thành viên các tổ chuyên gia xây dựng 6 CTĐT Thạc sĩ kể trên.

Hội đồng thẩm định CTĐT Thạc sĩ Chính sách công (phiên làm việc buổi sáng)

Ynotporn.com, porn
rel="dofollow"
href="http://www.ynotporn.com/"
title="Free Porn Videos,Hd Porn,Mobile Porn,Tube video">

porn


free porn

Free porno video watch. 25 million teen porno tube xxx youporn

video free porno

Hội đồng thẩm định CTĐT Thạc sĩ Kỹ thuật hạ tầng (phiên làm việc buổi chiều)

Các CTĐT Thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật được xây dựng từ CTĐT của các Đại học đối tác có uy tín của Nhật Bản như Đại học Tokyo, Đại học Osaka, Đại học Tsukuba, Đại học Yokohama, Đại học Ritsumeikan, Đại học Waseda…

Các Hội đồng thẩm định làm việc trên tinh thần nghiêm túc, xây dựng, góp ý thẳng thắn. Từ đó, mỗi Hội đồng đều nhất trí đánh giá CTĐT của Trường Đại học Việt Nhật được xây dựng một cách nghiêm túc, công phu, có cơ sở khoa học, thực tiễn, xuất phát từ CTĐT của các Đại học đối tác của Nhật Bản, có tham khảo các chương trình tiên tiến của các trường Đại học trong và ngoài nước, có sửa đổi để phù hợp với thực trạng của Việt Nam, có mục tiêu và triết lý rõ ràng, đặc trưng. Các chương trình có chất lượng chuyên môn tốt, phù hợp với định hướng phát triển của Trường Đại học Việt Nhật, phù hợp với các quy định hiện hành về xây dựng CTĐT Thạc sĩ, phù hợp với chuẩn quốc tế. Các CTĐT này cũng phù hợp với cam kết của ĐHQGHN và các Đại học Nhật Bản trong việc chung sức xây dựng một Trường Đại học tiên tiến, một biểu tượng về tình hữu nghị giữa hai quốc gia, Việt Nam và Nhật Bản.

Theo kế hoạch các chương trình đào tạo này sẽ chính thức khai giảng vào tháng 9/2016.

Để biết thêm thông tin về Hội thảo giới thiệu các chương trình đào tạo này, các cơ hội học bổng, thực tập, thực tế tại Nhật Bản…, xin vui lòng bấm vào đây.

 

 Ban ĐT – VJU