Thay đổi bộ máy nhân sự cần có trọng điểm, tạo sự lan tỏa

 

Ngày 3/3/2016, theo chương trình kế hoạch hoạt động năm 2016, Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo Công tác đánh giá và tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động. Chương trình Hội thảo được xem như khóa bồi dưỡng bổ ích cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Khoa. Diễn giả của Hội thảo là PGS. TS Lê Quân, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Phát biểu khai mạc chương trình Hội thảo, PGS.TS Lê Trung Thành, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế bày tỏ niềm vinh hạnh khi PGS.TS Lê Quân nhận lời mời làm diễn giả của Hội thảo. “Phó Giám đốc là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lí nhân sự, đã từng đào tạo nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho các tỉnh, thành trong cả nước, xuất bản nhiều sách chuyên khảo về chủ đề này”, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế nói. PGS.TS Lê Trung Thành mong muốn lãnh đạo Khoa, cán bộ chủ chốt có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hữu ích, bày tỏ, chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc trong công tác đổi mới, cải cách quản lý trong thời kỳ có nhiều cơ hội và thách thức của mình đến Phó Giám đốc ĐHQGHN.

PGS.TS. Lê Trung Thành mong muốn lãnh đạo Khoa, cán bộ chủ chốt có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hữu ích từ

Hội thảo.

Phó Giám đốc Lê Quân bắt đầu chương trình Hội thảo với những chia sẻ, suy nghĩ về sự phát triển của Khoa Quốc tế. PGS.TS Lê Quân cho rằng, trong giai đoạn sắp tới, Khoa Quốc tế nên định hướng phát triển theo xu hướng có những mô hình mới, trong đó chú trọng đến hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả và phải phấn đấu là đơn vị tiên phong trong hội nhập quốc tế và chuyển giao công nghệ quốc tế. Hiện tại, mô hình đào tạo bằng tiếng Anh, liên kết với các trường đại học nước ngoài đã được triển khai thực hiện ở rất nhiều nơi. Khoa cần phải nghĩ đến việc thực hiện thí điểm các mô hình đào tạo mới, có sự hội nhập quốc tế sâu và rộng hơn trên mọi lĩnh vực. 

 

Diễn giả của Hội thảo – PGS.TS Lê Quân, Phó Giám đốc ĐHQGHN. 

Khoa Quốc tế có lợi thế lớn cần khai thác chính là cơ chế. Cơ chế không phải của Khoa mà là cơ chế của ĐHQGHN. Khoa cần biết khai thác thế mạnh của ĐHQGHN, khai thác cơ chế tự chủ trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Và để thực hiện đề án nâng cấp Khoa Quốc tế thành Trường Đại học Quốc tế thì cần chuẩn chỉnh công tác quản trị nội bộ. Trong bối cảnh nhiều cạnh tranh và khó khăn hiện nay phải đẩy mạnh năng suất lao động, tổ chức hoạt động bộ máy theo mô hình quản trị thực sự mang tính chuyên nghiệp.

Người tham dự Hội thảo được nghe nhiều kinh nghiệm quý báu từ diễn giả và được bày tỏ những ý kiến, suy nghĩ của mình.

Về công tác quản lí con người, Khoa cần phát huy cơ chế tự đánh giá, đưa được tư duy quản lí hiệu quả, tư duy quản lí cung ứng dịch vụ vào trong khối hành chính, khối phục vụ. Khoa Quốc tế cũng  cần chọn ra nhóm nhân sự nào cần thay đổi để tạo được sự đột phá. Tuy nhiên, sự thay đổi không phải là biến đổi tất cả bộ máy, thay đổi để làm cho bộ máy hoạt động, biến chuyển tốt hơn. “Thay đổi là phải có trọng điểm, có sự lan tỏa, sắp xếp nhân sự cần dựa trên năng lực làm việc của cán bộ. Cần làm tốt công tác tư tưởng cho mỗi cán bộ bởi mỗi sự thay đổi là sẽ kèm theo khủng hoảng. Điều quan trọng nữa dù có thay đổi hay biến đổi thì vẫn phải giữ được sự nhân văn, giữ được tình người”, Phó Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ.   

 

 

 

Lãnh đạo các phòng, bộ môn, trung tâm đặt câu hỏi tư vấn Phó Giám đốc ĐHQGHN.

 

Thông qua chương trình Hội thảo, PGS.TS Lê Quân cũng mong muốn được nghe những ý kiến, những tâm huyết của Lãnh đạo Khoa Quốc tế, đặc biệt là đội ngũ trưởng các phòng, ban chức năng trong Khoa.

Sau phần phát biểu của Phó Giám đốc ĐHQGHN là phần thảo luận, trình bày ý kiến của lãnh đạo các Phòng, Bộ môn, trung tâm thuộc Khoa. 

Về công tác nhân sự, các ý kiến đều nhất trí trong mỗi một đơn vị yếu tố nhân lực có vai trò rất quan trọng. Chính vì thế, Khoa Quốc tế luôn chú trọng đến công tác đánh giá cán bộ sao cho được công bằng, khơi dậy được sức mạnh tập thể, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị. Để tạo động lực cho cán bộ, Khoa luôn chú trọng vào việc tạo ra môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, đoàn kết, đưa chính sách khen thưởng, khuyến khích cán bộ tham gia tích cực vào hoạt động đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học. Để đáp ứng được với những thay đổi, Khoa cũng nên tập trung xây dựng các chính sách dành cho cán bộ để mỗi nhân viên phát huy được nhiều tính chủ động, sáng tạo, để thu hút được nhân tài về làm việc, cống hiến cho Khoa.

Phó Giám đốc tặng cuốn sách "Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam".

 

Về công tác đào tạo và tuyển sinh, nhiều ý kiến cho rằng Khoa Quốc tế, ngoài việc trọng tâm là ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo, sản phẩm đầu ra, Khoa cũng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động quảng bá chất lượng của mình. Hội thảo đã dành khá nhiều thời gian để thảo luận về hoạt động tuyển sinh hiện tại của Khoa Quốc tế. Là một chuyên gia làm việc nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo và tuyển sinh, PGS.TS Lê Quân chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về cách thức, chiến lược tuyển sinh như thế, công cụ truyền thông cho tuyển sinh ra sao.

Hội thảo được nghe ý kiến tâm huyết về vai trò quan trọng của lãnh đạo các phòng ban chức năng. Lãnh đạo các phòng chính là cầu nối giữa cán bộ, nhân viên và Ban chủ nhiệm Khoa, là người truyền đạt thông tin, chính sách đến cán bộ. Lãnh đạo phòng cũng chính là người sẽ lắng nghe, chia sẻ và động viên tinh thần cho mỗi cán bộ, nhân viên. Hội thảo Công tác đánh giá và tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động đã thực sự mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm hay và quý báu cho các cán bộ lãnh đạo Khoa Quốc tế. Trong thời gian tới, Khoa Quốc tế sẽ áp dụng được nhiều kinh nghiệm hay vào công tác quản trị nhân sự, vào việc tạo ra nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ, để mỗi cán bộ sẽ làm việc hiệu quả, tận tâm, hướng đến phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học tại Khoa.  

 

Nguồn: khoaquocte.vn