Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2016

Vị trí tuyển dụng: 

Vị trí chuyên viên hành chính tổng hợp: 01

Vị trí kế toán viên: 01

Vị trí nghiên cứu viên: 04

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Chuyên viên, kế toán viên:

- Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển; ưu tiên những ứng viên thành thạo tiếng Pháp.

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo Khung tham chiếu năng lực chung Châu Âu và tương đương theo từng vị trí việc làm cần tuyển.

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực hiện các công việc chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển.

Nghiên cứu viên:

- Có học vị tiến sĩ các ngành khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông, điện tử-viễn thông và liên ngành.

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) phục vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu). Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Pháp.

- Có khả năng NCKH: Có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISBN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà sản xuất có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.

Tiêu chuẩn cụ thể về chuyên ngành đào tạo phù hợp của từng vị trí tuyển dụng xem Tại đây

Hình thức dự tuyển:

Ứng viên quan tâm đến thông tin tuyển dụng có thể ứng tuyển bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Ứng tuyển trực tuyến Tại đây

Cách 2: Nộp hồ sơ (Chi tiết hồ sơ xem tại: http://www.ifi.vnu.edu.vn) trực tiếp theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ, phòng Hành chính – Tổng hợp, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Địa chỉ: Phòng 201 nhà C3, Khu công trình Khoa Pháp , ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: 04.37450173 (số máy lẻ 369)

Gia hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 06/9/2016 (Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện và hồ sơ nộp không trả lại)./.

 
Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN