Viện Công nghệ Thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

 

Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 theo các vị trí việc làm như sau:

 1. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng:

Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo: số lượng 02

Chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp (Công việc hành chính, quản trị và ứng dụng CNTT): Số lượng 01

Kỹ sư làm việc tại Trung tâm Ứng dụng CNTT: Số lượng 05

 1. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

Ứng viên đăng ký tuyển dụng cần đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng Nghiên cứu viên, Chuyên viên và các chức danh nghề nghiệp tương đương khác theo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN và một số tiêu chuẩn khác, cụ thể như sau:

 1. Vị trí việc làm: Nghiên cứu viên

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 • Có học vị thạc sĩ loại giỏi hoặc tương đương trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ nghiên cứu khoa học (NCKH): có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương.
 • Có khả năng NCKH: có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISBN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị nghiên cứu khoa học
 • Có hiểu biết về Viện Công nghệ Thông tin và ĐHQGHN.
 • Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.
 • Lý lịch bản thân rõ ràng.
 • Có kỹ năng  thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm
 • Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.
 • Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.
 1. Vị trí việc làm: Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp (mảng công việc hành chính, quản trị và ứng dụng công nghệ thông tin)

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: hành chính, quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ Thông tin, Điện tử viễn thông.

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: hành chính, quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ Thông tin, Điện tử viễn thông, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 1. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).

Tin học: có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc theo các quy định hiện hành của Nhà nước (về việc xác định trình độ tin học để phục vụ tuyển dụng).

Có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị sự nghiệp

Có hiểu biết về Viện Công nghệ Thông tin và ĐHQGHN.

Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

Lý lịch bản thân rõ ràng.

Có kỹ năng  thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm

Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.

Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.

 1. Ưu tiên: Nam, tốt nghiệp Thạc sỹ CNTT, có các chứng chỉ quốc tế về kỹ năng CNTT của các hãng uy tín như Microsoft, Cisco, ICDL, …
 1. Vị trí việc làm: Kỹ sư, Trung tâm ứng dụng CNTT

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

   

  • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như : Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính.
  • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng như: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 2. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

   

  • Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên, còn giá trị sử dụng).
  • Có khả năng đáp ứng về thời gian làm việc đột xuất theo yêu cầu.
  • Có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị sự nghiệp
  • Có hiểu biết về Viện Công nghệ Thông tin và ĐHQGHN.
  • Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.
  • Lý lịch bản thân rõ ràng.
  • Có kỹ năng  thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng làm việc theo nhóm
  • Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình.
  • Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có đủ sức khoẻ làm việc, ngoại hình ưa nhìn.
 3. Ngoài ra, ưu tiên các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   

  • Có trình độ Thạc sỹ chuyên ngành CNTT.
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị mạng, quản trị hệ thống, có các chứng chỉ quốc tế về quản trị mạng, quản trị hệ thống, an toàn bảo mật hệ thống, …
 4. Dự kiến thời gian xét tuyển: tháng 8 năm 2016.
 5. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức: 01 bộ hồ sơ gồm có:

   

  1. Đơn xin tuyển dụng viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);
  2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);
  3. Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
  4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong 12 tháng) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe);
  5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
  6. Bản sao Giấy khai sinh;
  7. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
  8. Lệ phí xét tuyển: 260.000 đ. (Theo Quy định tại Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20/10/2010)
 6. Thời gian và Quy trình tiếp nhận hồ sơ

Ứng viên quan tâm đến thông tin tuyển dụng có thể ứng tuyển bằng 1 trong 2 cách:

Cách 1: Ứng tuyển trực tuyến Tại đây

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ, phòng Hành chính – Tổng hợp, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN, Địa chỉ: Tầng 6 Nhà E3, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: (04) 37547347, Từ ngày 12/08/2016 đến hết ngày 9/9/2016.

Trân trọng thông báo./.

Ban Tổ chức Cán bộ – ĐHQGHN