Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 theo các vị trí việc làm như sau:

1. Chuyên viên Hành chính Truyền thông, Phòng Hành chính – Tổ chức: số lượng 01

2. Chuyên viên quản lý phát triển dịch vụ, Phòng Hành chính – Tổ chức: số lượng: 01

3. Chuyên viên quản lý sinh viên, Ban quản lý ký túc xá: số lượng 02

4. Kế toán viên, KTX Mỹ Đình và phòng Kế hoạch – Tài chính: số lượng 02

I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

1. Chuyên viên quản lý sinh viên

a) Trình độ: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại khá trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển dụng

- Tốt nghiệp đại học chính quy có chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển dụng; có thời gian làm việc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

b) Ngoại ngữ, tin học và kỹ năng khác:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên.

- Tin học: Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kỹ năng khác: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, …

c) Đối tượng ưu tiên:

- Tốt nghiệp chuyên nghành xã hội;

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trở lên ở vị trí việc làm tương ứng;

2. Chuyên viên Hành chính và Truyền thông

a) Trình độ: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin/ truyền thông.

- Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) chuyên ngành Công nghệ thông tin/ truyền thông.; có thời gian làm việc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

b) Ngoại ngữ, tin học và kỹ năng khác:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên.

- Tin học: Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn;

- Kỹ năng khác: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng biên tập các tin, bài, hình ảnh đưa lênWebsite.

c) Đối tượng ưu tiên:

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển dụng

3. Chuyên viên quản lý và phát triển dịch vụ

a) Trình độ:Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại khá trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh/ thương mại/quản lý kinh tế.

- Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) chuyên ngành quản trị kinh doanh/ thương mại/ quản lý kinh tế; có thời gian làm việc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

b) Ngoại ngữ, tin học và kỹ năng khác:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên.

- Tin học: Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để phục vị công tác chuyên môn.

- Kỹ năng khác: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng chịu được áp lực công việc…

c) Đối tượng ưu tiên:

- Có kinh nghiệm làm việc về quản lý và phát triển dịch vụ ít nhất 03 năm trở lên.

4. Kế toán viên:

a) Trình độ: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại khá trở lên chuyên ngành: Kế toán/ tài chính

- Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) chuyên ngành kế toán/ tài chính; có thời gian làm việc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

b) Ngoại ngữ, tin học và kỹ năng khác:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên.

- Tin học: Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kỹ năng khác: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng chịu được áp lực công việc…

c) Đối tượng ưu tiên:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng đối với đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên làm kế toán trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

III. Dự kiến thời gian thi tuyển: Tháng 11 năm 2016

IV. Nội dung thi tuyển:

1. Các môn thi tuyển:

1.1. Kiến thức chung: Thi viết (120 phút).

1.2. Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

       a) Thi viết (180 phút).

       b) Vấn đáp (30 phút).

1.3. Tin học văn phòng: Thực hành trên máy (30 phút).

1.4. Tiếng Anh: Thi viết (60 phút).

2. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi ngoại ngữ, tin học trong các trường hợp sau:

 2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ :

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng:  Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức: 01 bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ  ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức).

2. Bản sơ yếu ký lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

3.Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập  theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

 4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị trong sử dụng (trong 12 tháng) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ).

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

 6. Bản sao giấy khai sinh và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

 7. 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) và 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc).

 8. Lệ phí dự tuyển: 260.000đ .

VI. Thời gian, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/10/2016

+ Sáng:  8h00 – 11h30;

+ Chiều: 14h00 – 16h30

(Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

2. Địa điểm:

Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQGHN.

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP HN.

Điện thoại: (04) 37547422.

Lưu ý:  Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện và không hoàn lại hồ sơ.

Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng được cập nhật trên website: http://css.vnu.edu.vn và bảng tin của phòng Hành chính – Tổ chức. Đề nghị các ứng viên thường xuyên theo dõi.

- Ngoài ra ứng viên quan tâm có thể ứng tuyển trực tuyến Tại đây. (Lứu ý: hồ sơ ứng tuyển sẽ được chuyển tới phòng Hành chính – Tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ứng viên có trách nhiệm đến nộp hồ sơ trực tiếp với Trung tâm như thông báo phía trên).

 

Trân trọng thông báo./.

Ban Tổ chức Cán bộ – ĐHQGHN