Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

I. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Vị trí chuyên viên phụ trách các nghiệp vụ đào tạo bậc đại học, phòng Đào tạo

Số lượng: 01

Tiêu chuẩn

  • Trình độ tiếng Anh B1, có khả năng giao tiếp thông thường và đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh.
  • Trình độ tin học B, có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng.
  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hoặc tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành phù hợp, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
  •  Ưu tiên những người có bằng Thạc sĩ trở lên và có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực vị trí cần tuyển.

2. Vị trí Chuyên  viên phụ trách giao kết hợp đồng, đào tạo, bồi dưỡng, phòng Tổ chức Cán bộ

Số lượng: 01

Tiêu chuẩn

- Trình độ tiếng Anh B1, có khả năng giao tiếp thông thường và đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh.

- Trình độ tin học B, có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hoặc tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành phù hợp, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển

- Ưu tiên những người có bằng Thạc sĩ trở lên và có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực vị trí cần tuyển.

3. Vị trí chuyên viên Phụ trách Quan hệ Quốc tế & Hợp tác phát triển, Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Phát triển

Số lượng: 01

Tiêu chuẩn

- Trình độ tiếng Anh B2, có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh.

-. Trình độ tin học B, có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hoặc tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành phù hợp, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

-  Ưu tiên những người có bằng Thạc sĩ trở lên và có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực vị trí cần tuyển.

4. Vị trí Kế toán viên, Phòng Kế hoạch Tài chính

Số lượng: 01

Tiêu chuẩn:

- Trình độ tiếng Anh B1, có khả năng giao tiếp thông thường và đọc hiểu văn bản bằng tiếng Anh.

- Trình độ tin học B, có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Kế toán, tài chính, ngân hàng; hoặc tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán hoặc tài chính, ngân hàng, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Ưu tiên những người có bằng Thạc sĩ trở lên  và có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực vị trí cần tuyển

II. Hình thức tuyển dụng:

Chuyên môn, nghiệp vụ

Tin học

Ngoại ngữ

Kiến thức chung (Hiểu biết về hệ thống

GD ĐH và ĐHQGHN)

1. Nội dung: kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến vị trí sẽ đảm nhận.

2. Hình thức:

Thi viết + vấn đáp

3. Thời gian thi

+ Thi viết: 180 phút

+ Vấn đáp: 20 phút

4. Hệ số điểm:

+ Thi viết: Hệ số 1.

+ Thi vấn đáp: hệ số 2.

1. Yêu cầu: chứng chỉ tin học B.

2. Hình thức: xét chứng chỉ và thi thực hành trên máy.

3. Thời gian thi: 30 phút

4. Được tính làm  điểm điều kiện.

 

1. Yêu cầu: Tiếng Anh trình độ B1. (Chuyên viên Phụ trách công tác Quan hệ Quốc tế & Hợp tác Phát triển, trình độ B2)

2. Hình thức: thi viết.

3. Thời gian thi: 60 phút

4. Được tính làm  điểm điều kiện.

 

1. Nội dung: hiểu biết các quy định về hành chính Nhà nước; tiêu chuẩn ngạch bậc; hiểu biết về hệ thống giáo dục, giáo dục đại học; hiểu biết về ĐHQGHN và Trường ĐHCN.

2. Thời gian thi: 120 phút

3. Hình thức: thi viết

4. Hệ số điểm: 1

Lưu ý: các điều kiện miễn thi môn tin học và ngoại ngữ áp dụng theo Điều 8, mục I, Chương II , Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

III. Dự kiến kế hoạch tuyển dụng

* 20/09/2016: Thông báo tuyển dụng

- Đăng thông báo tuyển dụng trên website Trường Đại học Công nghệ (www.uet.vnu.edu.vn);

- Niêm yết công khai thông báo tại bảng tin Phòng Hành chính Quản trị.

* 20/09- 30/10/2016: Thu nhận hồ sơ của các ứng viên dự tuyển.

* 01/11- 09/11/2016: Thẩm định hồ sơ và hoàn thành các công tác chuẩn bị liên quan.

* 10/11- 20/11/2016: Tổ chức thi tuyển (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Nhà trường và thông báo đến từng ứng viên).

* 15/12/2016 – 30/12/2016: Thông báo kết quả tuyển dụng và tiến hành các thủ tục và ký hợp đồng làm việc lần đầu.

IV. Hồ sơ dự tuyển gồm có

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu đính kèm;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

6. 02 ảnh cỡ 4×6

7. Lệ phí thi tuyển: 260.000đ/1 hồ sơ .

Thời gian nhận hồ sơ: từ 20/09 -30/10/2016 (sáng: 8h30-11h30; chiều: 13h30-16h30)

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ (Phòng  715, tầng 7 – Nhà E3), 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.37 549 816.

 

Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng sẽ được cập nhật liên tục trên  website http://www.uet.vnu.edu.vn  và bảng tin của P.HCQT

Đề nghị các ứng viên thường xuyên theo dõi.