Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

I. Về điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

II. Số lượng, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

1. Tiêu chuẩn chung:

1.1 Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung như sau:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

1.2 Những trường hợp không được đăng ký tuyển dụng

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị  áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng, tên vị trí việc làm cần tuyển dụng và vị trí tuyển dụng:

 

STT

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Nhiệm vụ

1

Chuyên viên Tổ chức-Cán bộ

(mã số 01.003)

01

1. Chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, quản trị nguồn nhân lực có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

 

2. Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương trở lên

 

3. Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

 

4. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi đến dưới 45 tuổi.

 

5. Phẩm chất đạo đức tốt

 

6. Sức khỏe tốt, đáp ứng công việc

Tổ chức bộ máy

- Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc.

- Xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy định/quy chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc;

- Quản lý công tác tổ chức tại các đơn vị trực thuộc.

Quy hoạch và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn Trường.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc.

Đánh giá, thi đua khen thưởng

- Đánh giá CCVC trong toàn Trường, bao gồm cả công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

- Triển khai công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Trường và của ĐHQGHN

Đào tạo, bồi dưỡng

- Xây dựng kế hoạch ĐT-BD, điều phối các khóa ĐT-BD cho cán bộ do Trường tổ chức.

- Điều phối công tác điều động/cử CCVC đi ĐT-BD theo chương trình do ĐHQGHN/đối tác JICA tổ chức.

- Tư vấn các trường hợp CCVC được cử đi đào tạo sau đại học: NCS, ThS (kể cả trường hợp được cử đi ĐT-BD ở nước ngoài).

2

Chuyên viên Kế toán

(mã số 01.003)

01

1. Chuyên môn: Đại học chính quy chuyên ngành kế toán, tài chính, loại khá trở lên, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

 

2. Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương trở lên

 

3. Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

 

4. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 25 tuổi đến dưới 45 tuổi.

 

5. Phẩm chất đạo đức tốt

6. Sức khỏe tốt, đáp ứng công việc

Thực hiện công việc của kế toán tổng hợp

 

Kiểm tra, thu thập chứng từ, lập chứng từ thu chi, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

 

Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

 

Lập các báo cáo định kỳ và báo cáo quản trị theo yêu cầu.

 

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lương và bảo hiểm.

 

III. Nội dung hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế.

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao công chứng các giấy tờ sau: giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác (nếu có); giấy chứng minh nhân dân; giấy tờ khác (bằng khen, giấy khen…) nếu có;  02 ảnh  04×06 chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 02 phong bì có dán tem.

2. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 06/1/2016.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN; Phòng 605, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 4 73066001 (máy lẻ 6001).

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

V. Thời gian, địa điểm và lệ phí xét tuyển

1. Thời gian xét tuyển: Cổng thông tin Ban Quản lý dự án Trường ĐH Việt Nhật (vju.vnu.edu.vn) và Trang thông tin điện tử của nhà trường (vju.ac.vn).

2. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN

3. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 260.000 đ/hồ sơ.

 

Trân trọng thông báo./.