Thông báo lịch xét tuyển viên chức cua Cơ quan ĐHQGHN

 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, ĐHQGHN thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức Cơ quan ĐHQGHN và danh sách thí sinh tham gia xét tuyển viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN như sau

1. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

 

Thời gian

Vị trí Chuyên viên

Địa điểm

 

 

 

 

 

Thứ 4 ngày 18/01/2017

Sáng: 8h – 8h30

Phòng Thông tin và Quản trị Thương hiệu

Phòng 901

Sáng: 8h30 – 11h30

Phòng Thư ký – Tổng hợp

Phòng 901

Sáng: 8h- 9h30

Ban Hợp tác và Phát triển

Phòng 901

Sáng: 9h30- 11h

Ban Khoa học Công nghệ

Phòng 901

Chiều: 13h-13h50

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng 901

Chiều: 13h50- 14h15

Phòng Hành chính

Phòng 901

Chiều: 14h15- 15h

Ban Đào tạo

Phòng 901

Chiều: 15h -16h

Ban Kế hoạch – Tài chính

Phòng 901

Chiều: 16h – 17h30

Ban Tổ chức Cán bộ

Phòng 901

Thứ 5 ngày 19/01/2017

Sáng: 11h – 11h30

Văn phòng CLB Nhà khoa học

Phòng 901

Sáng: 11h30- 12h

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Phòng 901

2. Danh sách thí sinh:

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Số bao danh

Chức danh nghề nghiệp

1

Hoàng Văn Hảo

Nam

04/10/1982

001

Chuyên viên

2

Dương Thị Hương

Nữ

04/3/1988

002

Chuyên viên

3

Đào Văn Huy

Nam

22/05/1989

003

Chuyên viên

4

Cầm Nguyễn Diệu Linh

Nữ

13/12/1989

004

Chuyên viên

5

Lê Thị Lan

Nữ

14/10/1989

005

Chuyên viên

6

Nguyễn Lan Anh

Nữ

28/02/1992

006

Chuyên viên

7

Nguyễn Kim Trung

Nam

16/01/1989

007

Chuyên viên

8

Phạm Thu Thủy

Nữ

02/10/1983

008

Chuyên viên

9

Đào Thị Hồng Vân

Nữ

04/9/1987

009

Chuyên viên

10

Phan Thị Bích Hiền

20/02/1983

010

Chuyên viên

11

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

08/11/1991

011

Chuyên viên

12

Phạm Thị Thúy Ngọc

Nữ

16/8/1987

012

Chuyên viên

13

Nguyễn Trung Cương

Nam

14/10/1976

013

Chuyên viên

14

Nguyễn Trí Thức

Nam

07/10/1987

014

Chuyên viên

15

Phạm Thị Hạnh

Nữ

26/02/1985

015

Chuyên viên

16

Trịnh Thị Hồng Thủy

Nữ

08/08/1976

016

Chuyên viên

17

Dương Anh Vũ

Nam

05/12/1986

017

Chuyên viên

18

Đỗ Hoàng Nam

Nam

04/9/1984

018

Chuyên viên

19

Nguyễn Ngọc Anh

Nam

10/8/1990

019

Chuyên viên

20

Vũ Thị Thúy

Nữ

01/01/1979

020

Chuyên viên

21

Hoàng Đình Lương

Nam

21/12/1989

021

Chuyên viên

Điện thoại liên hệ: 04.3754.7670 (máy lẻ 611).Lưu ý: thí sinh cập nhật thông tin tại Website: http://tuyendung.vnu.edu.vn/.

Trân trọng thông báo./.