Đăng nhập

SỨ MẠNG

 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

 

TẦM NHÌN 2030

 

Trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, trong đó, một số trường đại học, viện nghiên cứu thành viên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế – xã hội mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến châu Á.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Chất lượng cao; Sáng tạo; Tiên phong; Tích hợp; Trách nhiệm; Phát triển bền vững.

 

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

 

Đạt đỉnh cao dựa vào tri thức (Excellence through Knowledge).