Liên hệ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà D2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37547670 – Máy lẻ: 601, 602, 603, 611, 621, 631

Email: tccb@vnu.edu.vn

Website: http://tuyendung.vnu.edu.vn/