Ảnh đại diện

ĐƠN ỨNG TUYỂN VIỆC LÀM

(Bắt buộc điền đầy đủ thông tin)

Vị trí dự tuyển(*)

l.Thông tin cá nhân

1.Họ và tên(*)
2.Ngày tháng năm sinh
3.Nơi sinh (tỉnh/thành phố)
4.Số điện thoại liên hệ
Tel Mobile
5.CMTND
6.Ngày cấp
7.Nơi cấp
8.E-mail cá nhân
9.Địa chỉ thường trú (số phòng-số nhà / ngõ-phố-thôn-xóm / phường-xã / quận-huyện / Tỉnh-Thành phố)(*):
10.Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp (Tên người liên hệ, địa chỉ):
Tel:
11.Giới tính

Nam

Nữ

12.Tình trạng hôn nhân

Chưa kết hôn

Đã kết hôn

Khác (Viết cụ thể)

ll.Quá trình học tập, đào tạo

1.Đào tạo chuyên nghành

Thời gian (từ...đến)
Tên trường/đơn vị đào tạo
Nước đào tạo
Chuyên ngành
Tên Đồ án/ Luận văn/Luận án
Văn bằng
Xếp loại
Hệ đào tạo
Năm bảo vệ
Nhận danh hiệu (Giáo sư, Phó Giáo sư)
Năm

2.Trình độ ngoại ngữ

Viết Nghe Nói Đọc
Ngoại ngữ

Tốt

Khá

BT

Tốt

Khá

BT

Tốt

Khá

BT

Tốt

Khá

BT

3.Trình độ tin học

4.Các chương trình đào tạo khác mà Anh/Chị đã tham gia

Thời gian đào tạo
Chương trình đào tạo
Đơn vị đào tạo
Bằng cấp, chứng chỉ

III. Quá trình công tác 5 năm trở lại đây

Thời gian
Từ Đến
Đơn vị công tác
Vị trí việc làm

IV. Năng lực giảng dạy / Nghiên cứu khoa học

1. Hướng dẫn nghiên cứu sinh/học viên cao học đã bảo vệ thành công (nếu có)
Họ và tên (học viên/ Nghiên cứu viên)
Hướng dẫn chính
Đồng hướng dẫn
Đơn vị đào tạo
Năm bảo vệ thành công
2.Công trình khoa học tiêu biểu công bố trong 5 năm gần đây
Tên công trình(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
Nơi công bố(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)
Năm công bố
Phân loại