Trang thông tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

Với nhu cầu thu hút và tuyển dụng bổ sung hơn 500 nhà khoa học có trình độ tiến sĩ trong 5 năm tới, ĐHQGHN có thể xem xét tuyển dụng nhà khoa học thuộc tất cả các lĩnh vực chuyên ngành và liên ngành, bao gồm:

- Khoa học Tự nhiên và Sự sống – Y Dược;

- Khoa học Xã hội & Nhân văn – Kinh tế – Luật – Giáo dục – Ngoại ngữ;

- Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ;

- Khoa học liên ngành.

ĐHQGHN ưu tiên tuyển dụng nhân lực cho các chương trình nghiên cứu khoa học cơ bản; các chương trình nghiên cứu khoa học ứng dụng; phát triển các chương trình đào tạo mới, đào tạo thí điểm, đào tạo chất lượng cao. Ưu tiên xét tuyển đặc cách không qua thi với nhà khoa học có trình độ tiến sĩ, có năng lực giảng dạy và NCKH, có năng lực quản trị đại học để tăng cường tiềm lực và phát triển tổ chức như:

- Các trường đại học lớn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội  và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ có nhu cầu bổ sung nhà khoa học để phát triển các chương trình đào tạo mới, phát triển các nhóm nghiên cứu, tăng cường năng lực công bố quốc tế và chuyển giao công nghệ…

- Các trường đại học có tốc độ tăng trưởng cao: Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Giáo dục có nhu cầu bổ sung các nhà khoa học để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo quốc tế, đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học;

- Các trường đại học mới thành lập, các đơn vị đang chuẩn bị phát triển thành Trường, thành Viện nghiên cứu như: Trường Đại học Việt Nhật -  với sứ mạng phát triển các chương trình đào tạo mới, chất lượng quốc tế và nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm KH&CN tiên tiến có tính tích hợp cao công nghệ mà ĐHQGHN và các đối tác Nhật Bản có ưu thế; Trường Đại học Luật, Trường Đại học Quốc tế, Viện Tài nguyên Môi trường, Viện Trần Nhân Tông, Viện Đảm bảo chất lượng/Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Viện Quốc tế Pháp ngữ có nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực rất lớn để phát triển và hội nhập.

- Tăng cường năng lực nghiên cứu, năng lực chuyển giao KH&CN của các Viện nghiên cứu thành viên như Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (trong đó ưu tiên nhân lực cho Trung tâm Hà Nội học), Viện Công nghệ thông tin, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học.

Ngoài ra, ĐHQGHN có nhu cầu tuyển dụng và thu hút đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên có năng lực, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các cơ sở giáo dục đại học, khoa học và công nghệ.

ĐHQGHN áp dụng triển khai song song hai hình thức tuyển dụng:

- Tuyển dụng thông qua các đợt thi tuyển theo quy định của Bộ Nội vụ. Các đơn vị thông báo nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng trên website của đơn vị, của ĐHQGHN, và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyển dụng không theo đợt áp dụng với hình thức xét tuyển đặc cách với các nhà khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên, ưu tiên các nhà khoa học có kinh nghiệm và thành tích giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

 

Ban Tổ chức Cán bộ

Thông tin tuyển dụng

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng vị trí Trợ lý Cố vấn trưởng Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên nhân sự Thông báo về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN Thông báo lịch xét tuyển viên chức cua Cơ quan ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực thông báo tuyển dụng viên chức Khoa Luật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kinh thông báo tuyển dụng Điều phối viên chương trình Thạc sỹ Kinh tế biển, Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2016 Viện Công nghệ Thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng trợ lý hành chính chương trình đào tạo thạc sỹ Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên Trung tâm Nghiên cứu Đô thị tuyển kế toán viên Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Lịch sử Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Đo lường và Đánh giá Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện Báo cáo thực trạng giáo dục và đào tạo về tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Thông báo tuyển dụng các Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Quốc tế Pháp ngữ Trường ĐHKT tuyển dụng chuyên viên hành chính – kế toán Trường ĐHKT tuyển chuyên viên Kiểm định chất lượng Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Kinh Tế & Kinh Doanh Quốc tế