RECRUITMENT INFORMATION WEBSITE

RECRUITMENT

With the need for attraction and recruitment of a supplement of more than 500 scientists with a doctorate degree in the next 5 years, VNU my consider employing scientists in all specialty and interdisciplinary sectors, including:

- Natural Sciences and Life – Medicine and Pharmacy;

- Social Sciences and Humanities – Economics – Law – Education – Foreign Languages;

- Engineering – Technology Sciences;

- Interdisciplinary sciences.

VNU prefers recruitment of resources for basic research programs; applied research programs; development of programs on new training, pilot training, and high-quality training. Priority of exceptional qualification without examination is available for scientists with a doctorate degree, capacity of teaching and scientific research, and university administration in order to strengthen the potential and organization development, such as:

- Big universities: University of Science, University of Social Sciences and Humanities, and University of Languages and International Studies need to supplement scientists for development of new training programs and research groups, and enhancement of the capacity of international announcement and technology transfer, etc.

- Universities with a high growth rate: University of Economics and Business, University of Engineering and Technology, and University of Education need to supplement scientists in order to ensure human resource quality, especially human resource for programs on high-quality training, international training, post-graduate training, and scientific research;

- Newly established universities, units in the progress to upgrade to a University or Research institute, such as: Vietnam – Japan University – with missions of development of new training programs with international quality, and research for application of advanced scientific and technological products with high integration of the technologies that VNU and Japanese have advantages; University of Law, International University, Institute of Natural Resources and Environment, Tran Nhan Tong Institute, Institute for Education Quality Assurance/Center for Education Quality Verification, and International Francophone Institute need to supplement a huge quantities of human resource for development and integration.

- To strengthen capacity of research and science and technology transfer of member Institute researches such as Institute of Vietnamese Studies & Development Sciences (in which human resource is preferentially focused on Center for Hanoi Studies and Capital Development), Information Technology Institute, Institute of Microbiology and Biotechnology.

In addition, VNU need to employ and attract management cadres and specialists with capacity and years of experience in working at university education, science and technology facilities.

VNU applies in parallel two forms of recruitment, including:

- Recruitment via examination batches as stipulated by Ministry of Home Affairs. Units shall publish their recruitment need and plan on their respective websites, VNU’s website, and mass media.

- Batch recruitment applied to the form of exceptional qualification for scientists with a doctorate degree or higher, with priority given to scientists with experience and achievements in teaching and scientific research. 

 

Organization-Personnel Department

Recruitment information

(Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch (Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng vị trí Trợ lý Cố vấn trưởng (Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên nhân sự (Tiếng Việt) Thông báo về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN (Tiếng Việt) Thông báo lịch xét tuyển viên chức cua Cơ quan ĐHQGHN (Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN (Tiếng Việt) Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông báo tuyển dụng viên chức (Tiếng Việt) Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực thông báo tuyển dụng viên chức (Tiếng Việt) Khoa Luật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức (Tiếng Việt) Trường Đại học Kinh thông báo tuyển dụng Điều phối viên chương trình Thạc sỹ Kinh tế biển, Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính (Tiếng Việt) Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Viện Công nghệ Thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng trợ lý hành chính chương trình đào tạo thạc sỹ (Tiếng Việt) Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (Tiếng Việt) Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án (Tiếng Việt) Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên Trung tâm Nghiên cứu Đô thị tuyển kế toán viên Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Lịch sử Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Đo lường và Đánh giá Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện Báo cáo thực trạng giáo dục và đào tạo về tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Thông báo tuyển dụng các Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Quốc tế Pháp ngữ Trường ĐHKT tuyển dụng chuyên viên hành chính – kế toán Trường ĐHKT tuyển chuyên viên Kiểm định chất lượng Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Kinh Tế & Kinh Doanh Quốc tế