Trang thông tin thu hút

Nhu cầu thu hút

Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng nhân lực đạt chuẩn, ĐHQGHN mong muốn là điểm đến của các nhà khoa học và nhà quản lý có năng lực và trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, bổ sung nhân lực quản lý cho các đơn vị và cho ĐHQGHN.

sex shop sex shop

Đối tượng thu hút

- Nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành, có khả năng phát triển các nguồn lực, thu hút và phát triển đội ngũ cộng sự để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, các chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu trọng điểm, phát triển các chương trình đào tạo, và phát triển tổ chức;

- Các nhà khoa học đáp ứng chuẩn quốc tế và khu vực: có trình độ tiến sĩ hoặc tương đương trở lên, giảng dạy và nghiên cứu khoa học bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh), có công bố quốc tế, đã chủ trì các đề tài cấp bộ hoặc tương đương trở lên/hoặc trưởng nhóm nghiên cứu có thành tích/có sản phẩm KH&CN được chuyển giao, có năng lực đẩy mạnh hợp tác quốc tế;

- Các nhà quản lý có thành tích và kinh nghiệm tại các đơn vị trong và ngoài nước mong muốn về công tác tại ĐHQGHN.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm, thành tích và mong muốn về công tác tại ĐHQGHN.

Ban Tổ chức Cán bộ

Thu hút

Tuyển dụng

Hợp tác