Thư giới thiệu

     

     THƯ GIỚI THIỆU

      ĐHQGHN hoạt động theo Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ và Quy chế Tổ chức và hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014. ĐHQGHN cơ sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp 31 đơn vị thành viên và trực thuộc: 7 trường đại học thành viên (Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Việt Nhật), 05 viện nghiên cứu (Viện Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ sinh học, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện quốc tế Pháp ngữ, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục), 05 khoa trực thuộc (Khoa Luật, Khoa Y Dược, Khoa Quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Sau đại học), và các đơn vị dịch vụ, phục vụ.

     Với định hướng phát triển trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, trong giai đoạn 2015-2020, ĐHQGHN có nhu cầu thu hút và tuyển dụng bổ sung hơn 500 nhà khoa học (giảng viên, nghiên cứu viên), các nhà quản lý và đội ngũ chuyên viên có năng lực, trình độ và tâm huyết. Các lĩnh vực ưu tiên tuyển dụng bao gồm khoa học tự nhiên, y dược, khoa học liên ngành, công nghệ và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, giáo dục, luật và ngoại ngữ.

     Để đáp ứng nhu cầu phát triển, với mục tiêu tinh giản thủ tục, hỗ trợ tối đa các nhà khoa học, quản lý có nhu cầu về công tác, hợp tác, ĐHQGHN phát triển Trang thông tin thu hút và tuyển dụng cán bộ. Trang thông tin được xây dựng với ba cấu phần chính: 

1. Trang thông tin thu hút các nhà khoa học, quản lý trình độ cao về ĐHQGHN, với quy trình thủ tục nhanh gọn, đi liền với các hỗ trợ từ phía các đơn vị và ĐHQGHN; các đề xuất được trực tiếp xử lý bởi lãnh đạo ĐHQGHN và đơn vị (đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin).

2. Trang thông tin tuyển dụng nhằm thông báo, tiếp nhận các hồ sơ của các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng cơ bản của ĐHQGHN, có nguyện vọng về công tác tại ĐHQGHN. Các ứng viên sẽ được giới thiệu về các đơn vị để được xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định của ĐHQGHN;

3. Trang thu hút các ý tưởng hợp tác từ phía các nhà khoa học chưa có nhu cầu về công tác tại ĐHQGHN, nhưng có đề xuất hợp tác về đào tạo, về khoa học công nghệ… với ĐHQGHN. Các đề xuất hợp tác được xử lý trực tiếp bởi các cán bộ có trọng trách và thông tin đề xuất được bảo mật, đảm bảo lợi ích của các bên.

Trang thông tin thu hút, tuyển dụng cán bộ của ĐHQGHN rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước.

     Trân trọng ./.

 

 

Lê Quân, Phó Giám đốc ĐHQGHN