Đối tượng tuyển dụng

 

Tiêu chuẩn

Ứng viên đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức của ĐHQGHN phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung do Nhà nước quy định. Ngoài ra, cần đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng của ĐHQGHN theo Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số: 3768/QĐ-ĐHQGHN, ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN: Xem tại đây

Đối tượng tuyển dụng

- Giảng viên: có trình độ tiến sĩ hoặc tương đương trở lên, có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B2 theo khung tham chiếu Châu Âu, có năng lực nghiên cứu khoa học (có công bố quốc tế hoặc cam kết có công bố quốc tế sau 1 năm tuyển dụng).

- Nghiên cứu viên, trợ giảng: có trình độ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B2 theo khung tham chiếu châu Âu, có năng lực nghiên cứu khoa học.

- Thạc sĩ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trong và ngoài nước, có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương trở lên, thể hiện có năng lực và đam mê nghiên cứu khoa học (minh chứng bằng sản phẩm KHCN có/đã tham gia), nếu có nguyện vọng sẽ được tuyển tạo nguồn (hình thức lao động hợp đồng với chính sách đãi ngộ đầy đủ như cán bộ biên chế viên chức).

Bên cạnh đó, ĐHQGHN có chính sách tuyển dụng nhà khoa học có học hàm giáo sư, phó giáo sư, nhà quản lý có kinh nghiệm hết tuổi quản lý tại các cơ quan nhà nước và các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN có mong muốn tiếp tục tham gia đóng góp vào phát triển giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ban Tổ chức Cán bộ

Thông tin tuyển dụng

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng vị trí Trợ lý Cố vấn trưởng Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên nhân sự Thông báo về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN Thông báo lịch xét tuyển viên chức cua Cơ quan ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 của Cơ quan ĐHQGHN Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực thông báo tuyển dụng viên chức Khoa Luật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kinh thông báo tuyển dụng Điều phối viên chương trình Thạc sỹ Kinh tế biển, Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2016 Viện Công nghệ Thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng trợ lý hành chính chương trình đào tạo thạc sỹ Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 của Ban Quản lý các dự án Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên Trung tâm Nghiên cứu Đô thị tuyển kế toán viên Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Lịch sử Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành Đo lường và Đánh giá Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện Báo cáo thực trạng giáo dục và đào tạo về tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay Bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Thông báo tuyển dụng các Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Quốc tế Pháp ngữ Trường ĐHKT tuyển dụng chuyên viên hành chính – kế toán Trường ĐHKT tuyển chuyên viên Kiểm định chất lượng Thông báo tuyển dụng giảng viên khoa Kinh Tế & Kinh Doanh Quốc tế