Đề xuất hợp tác

 

Thu hút đề xuất ý tưởng hợp tác

Mục tiêu của ĐHQGHN đến năm 2020 hướng đến sẽ quy hoạch và tổ chức 415 ngành và chuyên ngành đào tạo (trong đó 35% chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế); xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, tăng cường tiềm lực KH&CN để một số trung tâm nghiên cứu có đủ khả năng làm đầu mối triển khai các nghiên cứu đỉnh cao, tạo động lực gia tăng các giá trị KH&CN và nâng cao chất lượng đào tạo.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, ĐHQGHN mong muốn nhận được các đề xuất hợp tác từ các nhà khoa học, các tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp,… trong và ngoài nước để thúc đẩy sự phát triển của ĐHQGHN và các đơn vị theo định hướng nghiên cứu.

Mục đích của chuyên trang thu hút đề xuất ý tưởng hợp tác nhằm:

- Với CBNV của ĐHQGHN: Giảm thủ tục hành chính trong đề xuất và triển khai các ý tưởng phát triển ĐHQGHN và đơn vị; Tạo điều kiện để các nhà khoa học ĐHQGHN trực tiếp đưa ra các ý tưởng và đề xuất đến với các nhà lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm (một cách có hệ thống, thuận lợi cho theo dõi và hỗ trợ);

- Với các nhà khoa học, nhà quản lý chưa có nguyện vọng về công tác tại ĐHQGHN theo hình thức biên chế, cơ hữu; các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp,… bên ngoài ĐHQGHN: Có kênh để đề xuất các hợp tác với ĐHQGHN.

 

Ban Tổ chức Cán bộ

logo bidv
logo viettel
PTSC
Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật cần tuyển dụng Chuyên viên Kế Toán