Định hướng hợp tác

ĐHQGHN mong muốn nhận được các ý tưởng, đề xuất hợp tác để triển khai thực hiện chiến lược phát triển của ĐHQGHN (vui lòng tham khảo Chiến lược Phát triển ĐHQGHN đến 2020, tầm nhìn 2030).

Một số hướng đề xuất hợp tác ưu tiên bao gồm:

- Đào tạo: phát triển các chương trình đào tạo mới, thí điểm, chương trình đào tạo liên ngành, hợp tác nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, hợp tác liên kết đào tạo quốc tế, cung ứng nhân lực/việc làm sinh viên;

- Khoa học công nghệ: phát triển các chương trình, đề tài, dự án KH&CN, ứng dụng và chuyển giao tri thức, khai thác các tiềm lực KH&CN, thí điểm các chính sách KH&CN, phát triển các doanh nghiệp/vườn ươm KH&CN…;

Bên cạnh đó, ĐHQGHN chú trọng các đề xuất hợp tác về cơ sở vật chất (ưu tiên hợp tác đầu tư tại cơ sở Hòa Lạc), về phát triển đội ngũ/nhân lực giảng dạy, khoa học công nghệ, quản trị đại học, tài trợ và sử dụng nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, quỹ (tài năng, học bổng,…).

Vui lòng tham khảo mạng lưới đối tác của ĐHQGHN và các đơn vị tại website: www.vnu.edu.vn

 

Ban Tổ chức Cán bộ

logo bidv
logo viettel
PTSC
Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật cần tuyển dụng Chuyên viên Kế Toán