Cơ chế và quy trình

 

ĐHQGHN luôn chủ trương ưu tiên phát triển hợp tác lâu dài, tin cậy với các đại học, các tổ chức khoa học và giáo dục có uy tín trên toàn thế giới. Nguyên tắc hợp tác là đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên dựa trên nền tảng khai thác thế mạnh của các bên; các đề xuất hợp tác đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược phát triển của ĐHQGHN và các đơn vị.

ĐHQGHN cam kết thực hiện chính sách bảo mật thông tin và sở hữu trí tuệ với các đề xuất hợp tác.

Cá nhân và tổ chức có nhu cầu đề xuất ý tưởng hợp tác với ĐHQGHN vui lòng:

1. Gửi bản tóm tắt đề xuất ý tưởng hợp tác đến Trưởng ban Hợp tác và Phát triển (TS. Nguyễn Anh Thu, e-mail: anhthu@vnu.edu.vn). Lưu ý, nội dung các đề xuất phải xác định cụ thể mục tiêu, sản phẩm, phương thức hợp tác và các đầu mối liên hệ.

2. ĐHQGHN sẽ nghiên cứu, trao đổi và thống nhất về các nội dung đề xuất.

Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi trực tiếp đến địa chỉ e-mail của các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách các mảng, trưởng các Ban chức năng, thủ trưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc (tham khảo website: www.vnu.edu.vn).

Ban Tổ chức Cán bộ

logo bidv
logo viettel
PTSC
Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật cần tuyển dụng Chuyên viên Kế Toán