Liên hệ

 

Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐT: (04) 37547670 – Máy lẻ: 601, 602, 603, 611, 621, 631


Trưởng ban: Nguyễn Hiệu.

ĐT: (04) 37547567; 37547070 – máy lẻ: 602

Email: hieun@vnu.edu.vn


Phó Trưởng ban: Nguyễn Kiều Oanh – máy lẻ 601

Email: oanhnk@vnu.edu.vn


Phó Trưởng ban: Đoàn Văn Cường – máy lẻ 603

Email: cuongdv@vnu.edu.vn

Thu hút

Tuyển dụng

Hợp tác