Đội ngũ cán bộ

     

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐHQGHN

     Đội ngũ cán bộ khoa học (giảng viên, nghiên cứu viên) của ĐHQGHN đông đảo và mạnh nhất trong hệ thống các trường đại học của cả nước. Hiện nay, trong tổng số 3.613 công chức, viên chức, lao động hợp đồng của ĐHQGHN có 1.879 cán bộ khoa học chiếm tỷ lệ 52% với 1.728 giảng viên,  bao gồm: 51 giáo sư, 336 phó giáo sư, 881 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 1.340 thạc sĩ. Phần lớn các nhà khoa học tập trung nhiều nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn có uy tín lớn ở trong và ngoài nước về các ngành, chuyên ngành thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, công nghệ, kinh tế, luật, giáo dục… Tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đạt 46,9%, đặc biệt tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ dưới 45 tuổi đạt 25%; tỷ lệ cán bộ khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 20,6%, cao gấp ba lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Ở một số đơn vị, tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên đạt từ 55% trở lên như: Trường Đại học Giáo dục (84,6%), Khoa Y Dược (81,3%), Trường Đại học Khoa học Công nghệ (69,1%), Trường Đại học Kinh tế (68,5%), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (65,5%), Khoa Luật (55%). Ở nhiều đơn vị, tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ đại học chỉ còn xấp xỉ 15%, đây đều là nguồn để đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

     Ngoài ra, ĐHQGHN còn mời được 439  lượt các nhà khoa học nước ngoài đến nghiên cứu, hợp tác trao đổi học thuật và giảng dạy; cử 973 lượt các nhà khoa học đi trao đổi học thuật, nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở các nước tiên tiến. Nhiều cán bộ khoa học của ĐHQGHN đã được tặng những giải thưởng lớn, trong đó có 15 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 10 Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải thưởng khoa học uy tín trên thế giới: một cán bộ của ĐHQGHN  được nhận giải thưởng quốc tế Hành tinh xanh  (The Blue Planet Prize, 2003), một cán bộ là thành viên nhóm tác giả được Giải thưởng Nobel năm 2007. Một cán bộ nhận  Giải thưởng Quốc tế Cosmos lần thứ 16 (Cosmos Prize, 2008) và đặc biệt năm 2014, một cán bộ được nhận giải thưởng “Huân chương Cành cọ Hàn Lâm” do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng.ĐHQGHN không chỉ tích cực đào tạo, bồi dưỡng, thu hút các nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên về công tác tại ĐHQGHN mà còn thực hiện các giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho trên 300 giáo sư, phó giáo sư của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong cả nước và hàng trăm nhà khoa học có uy tín của thế giới, trong đó có một số người đạt giải Nobel và các giải thưởng lớn có uy tín khác cùng tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

     Thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm (2011-2015), ĐHQGHN đã và đang triển khai Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học, cán bộ quản lý trình độ cao, xây dựng và đa dạng hóa phương thức phát triển cả cán bộ khoa học và cán bộ quản lý phục vụ theo chuẩn chất lượng tương ứng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực hiện sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn 2030, nhằm nhanh chóng đạt chuẩn quốc tế. Chỉ tiêu cơ bản của Đề án này là tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên tối thiểu đạt 50% (70% đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế); tỉ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư chiếm 25%; cán bộ giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh chiếm 26%; tỷ lệ cán bộ khoa học có bài báo, công trình khoa học được đăng hoặc công bố trong các tạp chí khoa học, kỷ yếu và hội thảo quốc tế chiếm 26%; các cán bộ đầu ngành, đầu đàn có nhiều công trình khoa học quốc tế và số lần trích dẫn cao cho các ngành/chuyên ngành đào tạo.

     Nhằm thu hút và phát triển các tài năng của các nhà khoa học, ĐHQGHN đã chính thức thành lập Câu lạc bộ Nhà khoa học từ tháng 3/2013. Trong năm 2015, Câu lạc bộ Nhà khoa học sẽ tiếp tục tập trung vào một số hoạt động trọng tâm như: duy trì các hoạt động sinh hoạt Café hàng quý, tập trung vào những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của ĐHQGHN; Tiếp tục thu hút nguồn kinh phí tài trợ từ các cá nhân và tổ chức để duy trì chương trình hỗ trợ công bố quốc tế; Xây dựng nhóm “Proofreading” giúp các nhà khoa học trẻ, đặc biệt là các nghiên cứu sinh công bố quốc tế; Tập trung cơ chế và tài chính cho các nhóm nghiên cứu khoa học tiềm năng lớn mạnh và phát triển; Mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp để hợp tác trong nghiên cứu và triển khai hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực mà VSL có thế mạnh như quản lý, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm mới,…; Phát triển mô hình vườn ươm khoa học công nghệ. Qua đó đẩy mạnh và ban hành một số cơ chế mới thí điểm đãi ngộ, sử dụng nhà khoa học trình độ cao, các trưởng nhóm nghiên cứu, nhà khoa học trẻ có thành tích nghiên cứu khoa học để nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quản lý cán bộ khoa học./.

 Ban Tổ chức Cán bộ